Ô quảng cáo ngoài trời cao 2.5m x rộng 2.2m

Báo giá đã bao gồm chân ô, chưa bao gồm chi phí vận chuyển và 10% VAT