HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT DÙ SỰ KIỆN CÓ CỘT

Xác định vị trí lắp đặt dù, mượn người, chuẩn bị dây neo, cột dù và dù vào đúng vị trí rồi tiến hành lắp dù theo những bước sau:

HUONG DAN LAP DAT DU 1
Hình 1: Xếp thẳng hàng các đoạn cột

 

HUONG DAN LAP DAT DU SU KIEN 2

Hình 2: nối các đoạn với nhau bằng ốc và xiết ốc đều tay

 

HUONG DAN LAP DAT DU SU KIEN 3

 

Hình 3: Ráp trụ dù cho đến khi nối hết các đoạn lại với nhau.

HUONG DAN LAP DAT DU SU KIEN 4

Hình 4: Tiến hành cởi dù và luồn vào trụ dù.

 

HUONG DAN LAP DAT DU SU KIEN 5

HUONG DAN LAP DAT DU SU KIEN 6

Hình 5,6: Cột đỉnh dù và dây ràng trụ dù

 

HUONG DAN LAP DAT DU SU KIEN 7

HUONG DAN LAP DAT DU SU KIEN 8

Hình 7,8: Buộc dù tạm thời theo kiểu rút được

 

HUONG DAN LAP DAT DU SU KIEN 8

Hình 9: Tập trung người và đứng vào vị trí

HUONG DAN LAP DAT DU SU KIEN 10

Hình 10: Sắp xếp người cố định chân và kéo dù, số người còn lại nâng dù – dựng dù lên

 

HUONG DAN LAP DAT DU SU KIEN 11
Hình 11: Dù sau khi được dựng lên, sau đí tiến hành tháo dây dù tạm thời

 

HUONG DAN LAP DAT DU SU KIEN 12

Hình 12, 13: Cột dây cố định trụ dù và tai dù

 

HUONG DAN LAP DAT DU SU KIEN 14

 

Hình 14 – 15Hoàn thiện quá trình lắp đặt dù

Trân thành cám ơn!

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn:

  • Công ty TNHH giải pháp công nghệ Ý Tưởng Việt
  • Điện thoại: 0942.832.111
  • Email: sanxuatodubat@gmail.com
  • Website: http://sanxuatodubat.com