Ô lệch tâm hình tròn

  • Đường kính: 3m
  • Chiều cao của ô: 2.6m
  • Khung ô có 8 cái thanh dài
  • Màu ô: Trắng, Xanh, Kem, Đỏ đô
  • Bao bì: 197 x 35 x 15cm