Rối hơi ông già Noel

  • Báo giá chưa bao gồm máy thổi, chi phí vận chuyển đến nơi lắp đặt và 10% VAT
  • Chi phí sản xuất: 3-5 ngày
  • Màu sắc: đỏ, vàng, trắng…

 

Danh mục: