Rối hơi chú hề

  • Báo giá chưa bao gồm máy thổi, chi phí vận chuyển đến nơi lắp đặt và 10% VAT
  • Thời gian sản xuất: 3-5 ngày
  • Màu sắc: đỏ, vàng, trắng, xanh…

 

Danh mục: