Mái hiên di động – mái xếp di động

  • Giá trên là giá bao gồm phần bạt, khung bạt, và chưa chi phí vận chuyển lắp đặt