Mái hiên xếp bạt che nắng nhà hàng

  • Giá trên là giá nguyên phần khung bạt và chưa gồm chi phí vận chuyển thi công