Nhà Lều Mái Vòm Mini

  • Bạt PVC: chất lượng cao
  • Kích thước: 2×1,5m 
  • Kết cấu: vững chắc
  • Nhanh chóng: và dễ dàng lắp ráp
  • Vận chuyển: toàn quốc