Nhà Bạt Di Động

  • Bạt PVC: chất lượng cao  
  • Kết cấu vững chắc
  • Kích thước: Ngang 10m. dài  20m.30
  • Dễ dàng lắp ráp:
  • Thời gian: sản xuất nhanh chóng