Lều Sự Kiện Mái Vòm

  • Bạt PVC: chất lượng cao
  • Kích thước: 4mx4mx 2,5m 
  • Kết cấu: vững chắc
  • Dễ dàng: lắp ráp
  • Thời gian: sản xuất nhanh chóng