Cổng hơi sự kiện

  • Cổng hơi theo yêu cầu, kích thước của quý khách
  • Màu sắc: xanh, đỏ, vàng, trắng, đen…
  • Thời gian sản xuất: 3- 7 ngày
  • Giá: Liên hệ, tùy từng mẫu mã kích thước

 

Danh mục: