Lưu trữ thẻ: Túi nâng cứu hộ

Phao nâng cứu hộ

Công dụng của túi phao cứu hộ Chức năng cứu hộ của túi khí: Túi khí cứu hộ hàng hải có thể cung cấp độ nổi từ 10 tấn đến 50 tấn với mỗi chiếc Phao và có sẵn nhiều điểm kết nối ổn định. Chức năng thoát nước: Túi khí cứu hộ hàng hải […]