Cổng hơi sự kiện đường kính 10m x cao 5m

  • Báo giá chưa bao gồm máy thổi, rồng, chi phí vận chuyển và 10% VAT.
  • Cổng rồng thêm 3.500.000đ
  • Thời gian sản xuất:  3-5 ngày
  • Màu sắc: xanh, đỏ, vàng, trắng…

 

 

Danh mục: