Lưu trữ của tác giả: deleted-jOlG4d6Y

Túi chứa nước thử tải !!!

Hiện nay, có nhiều phương pháp thử tải khác nhau: bằng bê tông, sắt, con đội thủy lực,…. Tuy nhiên, những phương pháp này có nhiều hạn chế: chi phí cao, khó vận chuyển, thi công tốn thời gian,… Chính vì vậy, túi nước thử tải là phương pháp thay thế cho các phương pháp […]